Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Dzień Mediacji - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Dzień Mediacji

Data publikacji 10.10.2019

Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w tym roku 17 października. Tydzień mediacji rozpoczyna się już 14, a potrwa do 18 października.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 14 do 18 października 2019 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 17 października 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach utworzone zostanie stanowisko informacyjne mediatora, który będzie bezpłatnie udzielał informacji o instytucji mediacji, możliwości polubownego rozwiązywania sporów oraz procedurze mediacyjnej.W związku z powyższym wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z pomocy mediatora oraz materiałów promujących mediację przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach.

Dyżur w tym dniu będzie pełnił Mediator Pani asp. Sylwia Szary  w godzinach od 12:00 do 15:00. 

Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje