SENIORZE NIE DAJ SIĘ NABRAĆ OSZUSTOM! - Aktualności - KPP Słubice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SENIORZE NIE DAJ SIĘ NABRAĆ OSZUSTOM!

Data publikacji 31.08.2018

W ostatnim czasie na terenie województwa lubuskiego, doszło do kilku oszustw metodą "na policjanta". Sprawcy podszywając się pod funkcjonariuszy policji wyłudzają od starszych osób bardzo duże kwoty pieniędzy. Prosimy osoby starsze o ostrożność w kontaktach telefonicznych. Apelujemy do ludzi młodych, żeby rozmawiali z babciami, dziadkami, starszymi sąsiadami i osobami samotnie mieszkającymi, że są oszuści, którzy mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość, łatwowierność i zabrać im wszystkie życiowe oszczędności.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych cały czas zmieniają metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, czy też policjantów. Wykorzystują chęć udzielenia pomocy przez osoby starsze, w tym pomocy finansowej, krewnym „będącym w potrzebie”. Dlatego tak ważna jest zasada ograniczonego zaufania.


Pamiętajmy jak ważną rolę odgrywają w takim przypadku rodzina i przyjaciele seniorów, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami starszymi, narażonymi na tego typu przestępstwa. Rozmawiajmy z naszymi babciami, dziadkami, starszymi sąsiadami i osobami samotnie zamieszkującymi, że są oszuści, którzy mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość, łatwowierność i zabrać im wszystkie życiowe oszczędności. Ostrzegajmy ich przed oszustami.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców po raz kolejny apelujemy o czujność i rozwagę, które mogą uchronić przed konsekwencjami poważnych strat finansowych.

Jeżeli odebrałeś podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy przekazanie pieniędzy, pamiętaj o środkach ostrożności:

1. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. „szybkiego przelewu”.

2. Nigdy nikomu nie przekazuj swoich danych: adresu, numeru PESEL czy danych dostępowych do kont bankowych

3. Nie działaj w pośpiechu i nie podejmuj od razu pieniędzy z banku - odłóż termin wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

4. Potwierdź informację u członków rodziny. Poradź się znajomych, rodziny czy policjanta – nr 112.

5. Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, zadzwoń pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformuj o takiej sytuacji.

6. O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformuj POLICJĘ – nr alarmowy 112

PAMIĘTAJ!!!

Policjanci nigdy nie proszą o przelanie pieniędzy. W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast poinformować policję. Nieumundurowani funkcjonariusze Policji są zobowiązani do okazania legitymacji służbowej, w taki sposób, aby umożliwić zainteresowanemu odczytanie osobiste jego danych, numeru służbowego, organu wydającego, a policjanci ponadto podają nazwę swojej jednostki. W trakcie interwencji funkcjonariusze podają również podstawę prawną i faktyczną prowadzonych czynności służbowych. Prawdziwi policjanci nie będą wykonywali czynności procesowych w miejscach odludnych, czy też ciemnych bramach.

Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer 112.